NÆRMILJØET: Martin Sørhaug og Jasmin Braathen belyste under Mosseregionkonferansen på Verket Scene torsdag formiddag viktigheten av å bygge et dynamisk kulturliv i nærmiljøet. Foto: Peder Wehn / Moss Avis
Foto: Peder Wehn / Moss Avis
PS: Dette er en gjengivelse av artikkelen i Moss Avis. For å lese selve artikkelen, trykk her eller på logoen over.

På Mosseregionkonferansen torsdag formiddag hadde Martin Sørhaug og Jasmin Braathen i House of Foundation en anmodning til næringslivet i Moss.

Peder Wehn / Moss Avis

Mosseregionkonferansen på Vercet Scene den 2. desember 2021 hadde fokus på bo- og skapelyst innenfor rammen av det grønne skiftet. Det var derfor viktig for oss i Lyse Netter å vise hvordan festivalen kunne gi verdi til Moss by- og næringsutvikling i fremtiden. Det er på de sosiale møteplassene at utvikling skjer.

HÅPER PÅ FLERE SAMARBEID: Martin Sørhaug i House of Foundation håper å inngå flere samarbeid med lokalt næringsliv i framtiden. Foto: Peder Wehn
Foto: Peder Wehn / Moss Avis

Festivaldagene er dessuten bare en liten del av en lengre prosess, så det er mye som kan skapes gjennom et samarbeid.

Møllebyen er et rikt område som er under utvikling. Vi trer i juni inn i byens historiske, industrielle hjerte (…) og med flyttingen blir Lyse Netter en viktig samarbeidsparter for Moss kommune, eiendomsutviklere og det omkringliggende næringslivet

Martin M. Sørhaug

Det var også viktig å få frem at vår profil er gjennomtenkt, som f.eks hva eller hvem vi assosieres med. Når vi inngår et synlig samarbeid med andre virksomheter, påvirker dette helhetsinntrykket begge veier. Derfor er vi opptatt av at Lyse Netter skal assosieres med noe bra.

Vi skal assosieres med noe bra. Er det én ting koronapandemien har bevist, så er det hvor mye de nære tingene betyr for oss.

Jasmin Braathen

Og siden Lyse Netter er med på å gjøre byen mer attraktiv, er festivalen en arena med muligheter for å vise seg fram. Derfor kom jeg med en oppfordring til næringslivet i Moss:

Ta kontakt, så kan vi se på hva vi kan skape sammen.

Jasmin Braathen