Hvordan skiller eventledelse seg i praksis fra vanlig prosjektledelse?

Prosjekter varierer både i type, størrelse og kompleksitet. Er det egentlig slik at de kjente prosjektteoriene og sentrale prosjektstyringsprinsippene gir oss tilstrekkelig forståelse for de utfordringer og muligheter prosjektarbeid gir i alle typer prosjekter? Dette er noe jeg kommer til å finne ut gjennom mitt bachelorprosjekt i Innovasjon og Prosjektledelse. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Lyse Netter-festivalen i Moss.

Bakgrunn og faglig ståsted:

Jeg ønsket en møteplass som samlet hele Moss på tvers av kulturer, interesser og miljøer. 2019 ble jeg del av Lyse Netter sitt informasjonsteam, i år er jeg assisterende prosjektleder.

Vil du gå fort, gå alene. Vil du nå langt, gå sammen!

Gjennom studiet Innovasjon og Prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold, har jeg fått innsikt i prosjektteori og sentrale prosjektstyringsprinsipper, og forståelse for de utfordringer og muligheter prosjektarbeid gir. Jeg skal nå kunne planlegge og gjennomføre reelle prosjekter.

Men noe av det viktigste jeg har lært gjennom bachelorstudiet, er verdien av samarbeid og nettverksbygging. Og denne kunnskapen gir meg gode utsikter når jeg skal levere på både bacheloroppgaven og Lyse Netter-festivalen. For etter en vellykket samtale i formannskapssalen, valgte politikerne å gjøre en storsatsing på Lyse Netter. De økte festivalbudsjettet med 1,5 mill. for en treårsperiode.

Men hvordan organisere og lede et vellykket event?

Festival er en type prosjekt som de siste par tiårene har økt betraktelig i antall, men fortsatt regnes som et relativt nytt område. Det er fortsatt noe manglende teorigrunnlag for utfordringer knyttet til problemstillinger i prosjekter av en slik art. Vanlige begreper, metoder og verktøy som brukes i prosjektledelse, blir utfordret når teori møter praksis.

De fleste forbinder festival med glede, lidenskap og folkefest. Men festivaler forbindes også med dugnadsånd og frivillighet. Utenfra kan det se ut som en gruppe mennesker bare kommer sammen og skaper magi. Men det er i realiteten prosessene bak kulissene som bestemmer hvor mye magi som skapes. Uten en tilstrekkelig god organisering av aktiviteter, relasjonsbygging og økonomisk styring, kan gleden bli kortvarig.

Så hvilke ledelses- og organisasjonsutfordringer oppstår i forbindelse med planlegging og gjennomføring av eventer? Og hvordan skiller dette seg i praksis fra vanlig prosjektledelse?

For å lykkes, er det viktig å forstå den organisatoriske kompleksiteten til en festival. Måten å organisere prosjektene på, gir en rekke utfordringer fordi et bredt spekter av aktører er involvert. I tillegg er mye av arbeidet basert på frivillighet – hvilket betyr at prosjektet bare går fremover fordi folk vil.

Ved hjelp av vitenskapsteori og metoder vil jeg utforske disse problemstillingene i rollen som prosjektleder for Lyse Netter, samtidig som jeg skal lede en strategisk planlegging og fullføre en vellykket, operativ gjennomføring av festivalen den 10. til 11. juni 2022.

For noen er festival mer enn bare fest. Det er også prosjektledelse i praksis!

Se hvordan en festival blir til, følg bloggen min HER!