Det ble et blidt møte mellom politikere og kulturlivet i Moss denne dagen. Bak f.v.: David M. Danielsen (MDG), Shakeel Rehman (Ap), Hanne Tollerud (Ap), Kasy Galgalo (Krf), Øivind Tandberg-Hanssen (SV) og Eirik Tveiten (Rødt). Foran f.v.: Lars-Ingar B. Andresen, Jasmin Braathen, Martin M. Sørhaug og Arild Settli. (Ylva Lie Bjerke)
Foto: Ylva Lie Bjerke / Moss Dagblad
PS: Dette er en gjengivelse av artikkelen i Moss Dagblad. For å lese selve artikkelen, trykk her eller på logoen over.

Wow!

Jasmin Braathen

Posisjonspartiene i Moss har i sitt budsjett satt av til sammen 900 000 kroner til Lyse Netter og Møllebyen Litteraturfestival de neste tre årene. Godt investerte penger, mener politikerne.

Ylva Lie Bjerke / Moss Dagblad

Det gikk ikke mange dagene mellom samtalen vår i formannskapssalen, og dagen politikerne skulle avsløre det de hadde blitt enige om. Men ventetiden føltes likevel lang, fordi spenningen var stor.

Selv om vi i Lyse Netter kunne rettferdiggjøre beløpet vi søkte om, turte jeg ikke å ha for store forventninger. Så lettelsen var stor da vi fikk beskjeden! Dette var stort for oss, fordi det viste en bred politisk vilje til å satse. Når så mange er enige om så mye, øker det rammen for hva vi kan skape.

Man tør jo ikke sette forventningene for høyt, så dette overrasket meg litt. Veldig glad for det, og takk for tilliten!

Jasmin Braathen

Politikerne var opptatt av å gi oss forutsigbarheten vi trengte for å utvikle festivalen de tre neste årene. Og det er bra, for selv om det er mange gode tilbud i Moss, synes jeg det trengs et tilbud som samler hele byen.


Det er en helhetlig tanke bak, og noe som er for alle. De bidrar inn til kulturlivet i Moss, og de hadde et meget godt begrunna fremlegg.

Ordfører Hanne Tollerud

Det begynner å bli noen år siden jeg flyttet til Moss, men jeg husker at jeg savnet å ha en møteplass der jeg kunne møte «hele» Moss på én helg. 17. mai er en slik dag, men folk sprer seg fort etter barnetoget.

Det er inspirerende hvordan dere tenker på barn og unge, familier (…), dette kan bli en del av Moss kommune sin identitet.

Shakeel Rehman (Ap)

Nå skal vi passe på å inkludere alle grupper i samfunnet, også de som ikke finner veien til festivalen helt selv. Vi har lovet å gå aktivt ut for å huke dem inn (de som vil, da).

Jo fler som er med på å bygge festivalen, jo mer blir Lyse Netter en festival for alle. På sikt kan vi bli en viktig identitetsbygger i Moss, som vi kan være stolte av. Møteplasser og skaperglede gjør byen mer attraktiv, og bylivsutvikling er en viktig del av dette.

Når slagordet vårt er skapende, varmere, grønnere, så er dere midt i den visjonen. Det er mer enn bare de festivaldagene.

Kasy Galgalo (Krf)

Festivalen ønsker også å være til inspirasjon for andre, i møte med det grønne skiftet. Dette er et ansvar som bare øker med størrelsen på festivalen, kunnskapsutvikling i organisasjonen og forventingene til at alle må bidra. Men her har vi alle noe å lære av hverandre, så vi henter også inspirasjon fra andre aktører – i tillegg til studenter fra Høgskolen i Østfold.

Nå skal vi produsere på et annet nivå enn før.

Martin M. Sørhaug

Selv om vi vet at det er mye penger, og det er det jo, så bevilger vi de fordi vi har sett at det å stole på dere ikke er noen risiko.

Eirik Tveiten (Rødt)


Sist, men ikke minst, skal Lyse Netter levere på innhold. Festivalen kan nå friste med flere store og små bookinger på plakaten, i tillegg til kunst, aktiviteter og noe som for mange like viktig; MAT! Så nå håper vi opplevelsen av å være med på festivalen blir noe folk vil komme tilbake til. År, etter år, etter år…

Dette gir innbyggerne en gylden mulighet til å møtes på tvers av kulturer, interesser og miljøer. Det er så bra! Festivalen reflekterer verdiene i huset her, det kommer tydelig frem. Det er som en drøm.

Jasmin Braathen

Foto: Ylva Lie Bjerke